280

Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid

Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid

Na de succesvolle Studiedag Huurincasso in 2018 zijn de voorbereidingen voor de editie 2019 vrijwel afgerond. Dit jaar vindt de Studiedag plaats op donderdag 3 oktober in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Hiervoor kunt u zich nu aanmelden. Komt u met meerdere personen van één corporatie, dan bieden wij u een korting aan. Zie hiervoor de pagina Details.

Veel Nederlanders hebben schulden. En al jaren proberen regering, gemeenten en andere betrokken partijen knelpunten aan te pakken, die voor oplossingen moeten zorgen. Woningcorporaties hebben met beginnende tot problematische betalingsproblemen te maken en ook zij zoeken naar mogelijkheden om deze te voorkomen of op te lossen. Dat gaat steeds beter door samenwerking met als resultaat dat het aantal ontruimingen de afgelopen jaren is afgenomen. Tenslotte is de corporatie er om te huisvesten en niet te ontruimen, maar we zijn er nog niet.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld de starters op de woningmarkt het beste helpen? Welke organisatievorm staat garant voor het beoogde doel? Welke initiatieven kunnen helpen en waar kan creativiteit de nodige kansen bieden? En wat te denken van voorspellende waarde? De klanttevredenheid is belangrijk binnen de sector, maar wordt een juiste balans met financiën bereikt?

Met gemeenten, instellingen, incassobureaus en andere partners blijven woningcorporaties op zoek naar effectieve en duurzame maatregelen om huurachterstanden blijvend terug te dringen. 

Kenmerkend voor de Studiedag Huurincasso 2019 zijn de inspirerende sprekers en leerzame en interactieve workshops.

Benieuwd naar het programma? Klik hier! Wij ontmoeten u graag op 3 oktober in Soesterberg.

De Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

09.00 uur
Ontvangst deelnemers

09.30 uur
Welkom - dagvoorzitter Coen Braan, manager Ad Hoc Leegstandsbeheer         

09.40 uur
Voorkomen dat huurders in problematische schulden raken – óok verantwoordelijkheid van de corporatie
Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Rochdale
Rochdale werkt aan sterke buurten. Buurten waarin iedereen mee kan doen. Armoede en schulden horen daar niet bij. Als bestuurder van Rochdale deelt Hester haar visie hierop met u. Problemen rondom schulden kunnen alleen in samenhang worden opgelost, want een huurschuld staat zelden op zichzelf. Rochdale ziet het als haar verantwoordelijkheid om zich als corporatie samen met partners in te zetten om te werken aan het voorkomen van problematische schulden bij huurders. De urgentie is hoog. We horen welke mogelijkheden er zijn vanuit een corporatie om preventief te werk te gaan, om kwetsbaarheid te verminderen en huisuitzettingen te voorkomen. Samen met gemeente en maatschappelijk dienstverleners wordt zo samen ingezet op duurzame oplossingen die echt werken.

10.05 uur
De weg naar incassosucces bij woningcorporatie Domijn
Lucas Fransen, manager Wonen
Lucas Fransen neemt u mee wat er allemaal nodig is geweest om succesvol te zijn op het terrein van incasso. U zult merken dat een totale verandering van mindset van medewerkers hieraan te grondslag ligt en daarmee ook een kanteling van de totale organisatie.

10.30 uur
Vaste Lasten Pakket
Frank van Jeveren, consultant en conceptontwikkelaar Purpose
Financiële stabiliteit voor mensen met beginnende schulden met het Vaste Lasten Pakket. Frank van Jeveren zal u uitleggen hoe het Vaste Lasten Pakket werkt, de uitkomsten van een eerste pilot in Den Haag met u delen en wat het kan bieden voor woningcorporaties.

10.55 uur
Schuldwisser
Ronald Etman (ervaringsdeskundige)                                                   
Ronald Etman had zelf veel schulden en had geen controle meer over zijn financiën. Hij wilde graag afbetalen, maar kon dat niet, dus hij dacht: fuck jullie! Later besefte hij dat hij echt wat aan de situatie moest doen. “Ik wilde financieel vrij zijn” Toen hij die knop omzette, begon hij zijn schuldproblemen écht aan te pakken.

11.05 uur
Pauze

11.30 uur
Een huurachterstand staat nooit op zichzelf
Joke de Kock, manager Schuldhulpverlening gemeente Tilburg
Joke de Kock brengt u op de hoogte van de resultaten van het project Schuldenoffensief en pilot Schuldenbewind.  Daarnaast zal zij haar ideeën over outreachende aanpak en samenwerking tussen woningcorporaties en schuldhulpverlening met u delen.

11.55 uur
Is waardeoordeel vrij denken bij incasseren het vertrekpunt van duurzame oplossingen?
Mathijs Raaijmakers, specialist incasso & maatwerkambassadeur
Incasseren is een proces dat efficiënt, voorspellend en evidence-based is ingericht om maximaal én op korte termijn te innen. Maar als we de kennis van Mobility Mentoring ®, ervaringen rond ontruimingen en de maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek erbij betrekken, rijst de vraag: gaat Zayaz voor de korte termijn inning of investeert Zayaz tijd om duurzame oplossingen te zoeken? En levert dat de corporatie dan iets op?

12.20 uur
Lunchpauze

13.15 uur
Creatief incasseren
Willem van Boekel
De bestaande incasso-industrie is aan herziening toe. Het model van herinneren, aanmanen en ontruimen maakt de situatie vaak erger dan hij is. Willem van Boekel introduceert een andere manier van denken als het gaat om omgaan met achterstanden. Hij laat mogelijkheden zien die zorgen voor verbetering op financieel, en vooral sociaal gebied. Daarvoor is het nodig om af te stappen van gebaande paden. Willem neemt u mee in de wereld van het opnieuw kijken, verbinding maken en creatief omgaan met de situatie

14.05 uur
Werk je schuld weg
Antoon Donkers, Jansen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Belangen bij elkaar brengen, naar een schuldenvrije maatschappij. Samen met Springplank laat Antoon Donkers zien hoe zijn kantoor een bijdrage wil leveren aan dit doel.

14.30 uur
Theepauze

15.00 uur
Workshops

16.00 uur
Einde bijeenkomst met een hapje & drankje

De Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

U kunt op het aanmeldformulier de workshop van uw eerste voorkeur aangeven. Tevens vragen wij u de workshop van uw tweede voorkeur aan te geven.

Workshop 1
Dat doe je toch gewoon?
Wilma Kuiper, adviseur en trainer Stimulansz
Over eigen kracht en zelfredzaamheid in armoede. De dienstverlening is doordrenkt van zelfredzaamheidsprincipes. We leren echter steeds meer over de illusie daarvan, terwijl het streven pal overeind blijft. In deze workshop gaan we in op Denk- en Doen-vermogen en reflecteren we op ons eigen denk en doen vermogen. Wat betekent dat voor de dagelijkse dienstverleningspraktijk?

Workshop 2
Huren zonder zorgen: financieel in balans je eerste woning huren
Jorien van der Laan, senior onderzoeker lectoraat Armoede Interventies
Hoe kunnen woningcorporaties hun nieuwe huurders op een efficiënte en doeltreffende manier ondersteunen bij het betrekken van hun eerste woning? Om daar achter te komen wil de Hogeschool van Amsterdam samen met social designers van Ink., woningcorporaties en huurders aan de slag om jonge huurders te leren anticiperen op wisselingen in hun financiële situatie. Dit gaan ze doen door middel van social design: ontwerpprocessen die normaal gericht zijn op het ontwikkelen van koffiepotten of stoelen, worden ingezet voor sociale verandering. Ben je benieuwd hoe dat gaat en wil je het mee maken? Kom naar de workshop en doe mee!

Workshop 3
Betalingsrisco’s eerder in beeld door intensiever gebruik van data
Gert Jan Hagen, Spring-co
Door inzicht te krijgen in het betalingsgedrag van mensen, kan het risico op betalingsproblemen beter worden ingeschat. De corporatie kan hiervoor goed gebruik maken van de eigen data, maar ook koppeling aan externe data kan een beter zicht bieden op welke huishoudens een groter risico lopen op betalingsproblemen. In de workshop behandelen we enkele principes rond big data en bespreken met elkaar concrete mogelijkheden die u zelf heeft om eerder problemen rond betaalbaarheid te signaleren.

Workshop 4
Stress-sensitieve huurincasso
Jochem Heemskerk, Platform31
Woonconsulenten, medewerkers huurincasso, en complex/buurtbeheerders leveren ieder jaar weer veel inspanningen om schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Toch blijven zij te maken hebben met huurders die regelmatig achterstand hebben, niet te bereiken zijn of hun betalingsregeling niet nakomen. Dat moet toch effectiever kunnen? In deze workshop krijg je inzicht in het effect van stress op iemands gedrag. Ook denk je na over wat een andere benadering van huurders met betalingsachterstanden op kan leveren en welke rol de inzichten van de aanpak Mobility Mentoring® hierbij kunnen spelen.

De Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Datum & locatie
Donderdag 3 oktober 2019, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Wij ontvangen u graag vanaf 09.00 uur. Het zaalprogramma start om 09.30 uur en eindigt rond 16.00 uur met een hapje en een drankje. 

Bereikbaarheid
Kontakt der Kontinenten is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
Parkeren is gratis.
Adres:
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Deelnamekosten
€ 445 per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie zijn de kosten voor de tweede deelnemer en alle volgende deelnemers € 400 per persoon. Deze prijs is ook exclusief 21% BTW en inclusief koffie/thee, lunch en borrel na afloop.

Mocht u samen met collega's komen, dan vragen wij u zich apart aan te melden. Wij houden van elke corporatie in de gaten wie zich aanmeldt en verrekenen de korting op de factuur.

Doelgroep
Managers Wonen, beleidsmedewerkers en medewerkers die contact hebben met huurders met schuldenproblematiek; bijvoorbeeld woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst gelden 5 PE-punten.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren
Zie Algemene voorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCongressen 

Organisatie & inlichtingen
De organisatie is in handen van:
Nestas communicatie
Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

De Studiedag Huurincasso 2019; Duurzaam incasseren met behoud van klanttevredenheid is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Loading...
Loading...

Bijeenkomsten

Home

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Jool Hulstraat 1
1327 HB Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecongressen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Jool Hulstraat 1   -   1327 HB Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecongressen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Login