Corporatie Congressen

Nieuwe regelingen zijn van kracht geworden of in de steigers gezet. Kunt u dat allemaal bijhouden? Kom naar een van de Actualiteitenbijeenkomsten Huren en Wonen op 27/10 of 7/11 en u wordt bijgepraat over het huur- en woonbeleid!
Warmtewet 'on the move': corporaties staan voor strategische keuzes. Wat zijn de risisco's en kansen van de opties? Volg de Actualiteitenbijeenkomst Warmtewet op 31 oktober, 8 of 21 november
Volg de Actualiteitenbijeenkomst Tijdelijke verhuur op 3 november 2016 en uw kennis over de (juridische) mogelijkheden van tijdelijke verhuur is weer up-to-date!
In 2017 geldt de huusombenadering. Hoe verdeelt u de huursomstijging over de huurstijging bij mutatie en de jaarlijkse huurverhoging? Volg de een van de actualiteitenbijeenkomsten hierover op 10/11, 22/11 of 28/11 en u wordt bijgepraat!

Verrijk uw kennis via CorporatieCongressen.nl!

Op CorporatieCongressen.nl vindt u bijeenkomsten die Nestas communicatie organiseert in opdracht, in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting in de breedste zin van het woord. 

Nestas communicatie is een onafhankelijk communicatiebureau op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Haar basis ligt in de sociale volkshuisvesting. Ze kent de regels en spelers in de branche. 

Actualiteitenbijeenkomst

Huren en Wonen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Data en locaties
27 oktober 2016, Nieuwegein
7 november 2016, Zwolle

Meer informatie en aanmelden

Actualiteitenbijeenkomst

Warmtewet ´on the move´: corporaties staan voor strategische keuzes
Klik op de afbeelding om te vergroten

Data en locaties:
31 oktober 2016, Zwolle
8 november 2016, Breda
21 november 2016, Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

Actualiteitenbijeenkomst

Tijdelijke verhuur
Klik op de afbeelding om te vergroten

Datum: donderdag 3 november 2016
Locatie: Nieuwegein
Meer informatie en aanmelden

Actualiteitenbijeenkomst

Huursombenadering en huurverhoging 2017
Klik op de afbeelding om te vergroten

Data en locaties
10 november 2016, Breda 
22 november 2016, Zwolle
28 november 2016, Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

Over deze site
Nestas communicatie, en daarmee ook CorporatieCongressen.nl, is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 

Nestas communicatie mag punten voor permanente educatie (PE-punten) toekennen aan congressen/bijeenkomsten voor directeur-bestuurders en toezichthouders.

Jool Hulstraat 1 - 1327 HB Almere - Tel: (036) 530 77 00 - E: info@corporatiecongressen.nl - Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure